Istoric

Izvoarele istorice atestă ca teritoriul comunei Padureni a fost locuit incă din perioada neoliticului (Cultura Cucuteni), dar abia din Epoca Feudală apar date importante în actele domneşti, cu ajutorul cărora unii intelectuali ai vremii au incercat sa schiţeze mici monografii cu caracter istoric. Potrivit acestora, satele care se afla astăzi pe teritoriul comunei Pădureni sunt sate vechi, care in mare parte existau pe la mijlocul secolului al XV-lea. Documente de pe vremea lui Ştefan cel Mare le amintesc cu dese schimbări de nume, legate fie de numele, fie de poreclele proprietarilor de moşii.

Pădureni – fost satul Cârligaţi, este de pe timpul lui Ştefan cel Mare (1489), Văleni – fost Şchiopeni, din secolul al XV-lea, Ivăneşti – fost Vlădiceni, este din 1686, Căpoteşti este din 1650, Rusca apare după 1711, Leoşti şi Davideşti, după 1864.

Pădureni – satul reşedinţă de comună este situat pe un teritoriu cu urme de locuire omenească încă din epoca neolitică (Cultura Cucuteni);

Căpoteşti – sat component, comuna Pădureni, situat pe valea pârâului Buzeşti, afluent pe dreapta al pârâului Sărata.

Davideşti – sat, comuna Pădureni, situat aproape de vărsarea pârâului Cotroceni în pârâul Cârligaţi, afluent pe dreapta pârâului Sărata.

Ivăneşti – sat, comuna Pădureni, situat pe valea pârâului Sărata.

Leoşti – sat, comuna Pădureni, situat la sud-vest de satul Pădureni, spre izvoarele pârâului Cotroceni. In trecut i se spunea Cotroceni.

Rusca – sat, comuna Pădureni, situat la nord-vest de satul Pădureni, pe un teritoriu cu urme de locuire omenească încă din epoca fierului, perioada Hallstatt.

Văleni – sat, comuna Pădureni, situat la sud-vest de satul Pădureni, pe valea pârâului Şchiopeni, pe un teritoriu cu urme de locuire omenească încă din epoca neolitică, Cultura Cucuteni. în trecut s-a numit Şchiopeni, iar sub numele de Făurei este atestat din anul 1448.

Foto: Casa bunicilor – Localitatea Padureni

Ultima actualizare: 23:11 | 16.05.2024

Sari la conținut