Stare Civilă

Evidența populației

Natalitatea arată frecvenţa sau intensitatea naşterilor în interiorul unei populaţii, fiind un fenomen complex, în acelaşi timp biologic şi social, influenţat de o serie de factori legaţi între ei: economici, politici, socio-culturali.

Mişcarea migratorie externă este determinată de schimbarea domiciliului în altă ţară sau din altă ţară în România.

Mortalitatea reprezintă un indice rezultat din raportarea numărului de decese dintr-o populaţie, într-o anumită perioadă la totalul populaţiei respective, pe un anumit teritoriu, ţinând cont şi de structura populaţiei.

Definit în literatura de specialitate ca diferenţă între numărul născuţilor vii şi cel al decedaţilor într-un an, sporul natural este indicatorul care relevă creşterea sau diminuarea naturală a populaţiei. Acesta reflectă echilibrul între cele două componente ale mişcării naturale: natalitatea şi mortalitatea.

Fenomenul de nupţialitate defineşte masa căsătoriilor sau a persoanelor care se căsătoresc în limitele unei perioade de timp determinate, de obicei anul calendaristic. Pentru analiza nupţialităţii vârsta joacă un rol esenţial, legislaţia majorităţii ţărilor stabilind vârsta minimă la care o persoană poate încheia o căsătorie fară alte implicaţii procedurale, în afara de asentimentul cuplului.

Fenomenul de divorţialitate caracterizează masa divorţurilor într-o perioadă de timp delimitată. In general, analiza divorţialităţii încadrează numărul divorţurilor în limitele unui an calendaristic. Intensitatea fenomenului se stabileşte ca mărime relativă, comparând numărul persoanelor care au divorţat în anul calendaristic.

Şomeri

La finalul lunii februarie 2013, numărul şomerilor înregistraţi la nivelul comunei Pădureni era de 154 persoane, dintre care 60 sunt persoane de sex feminin (38,9%). În perioada februarie 2013 – februarie 2014, numărul şomerilor înregistraţi a înregistrat un trend oscilator, atingând un punct de minimum în decembrie 2013 – 66 şomeri înregistraţi şi un punct de maximum în luna martie 2013- 169 şomeri înregistraţi.

Ultima actualizare: 09:48 | 11.07.2024

Sari la conținut