Programe și strategii proprii

PROIECTE REALIZATE SAU ÎN CURS DE FINALIZARE – UAT PĂDURENI

1. „Achiziția de utilaje și echipamente pentru serviciul public de gospodărire comunală (buldoexcavator), pentru deszăpeziri, întreținere drumuri, spații verzi., sat Pădureni, comuna Pădureni, județul Vaslui, modernizare drum de interes local DC 35 (DJ 244C) Pădureni-Ivănești în lungime de 6.733 km și sistem de canalizare-epurare ape uzate sat Pădureni, comuna Pădureni, județul Vaslui”

Sursa de finanțare: Fondul European Agricol pentru Dezvolatare Rurală, Măsură 322
Nr. contract de finanțare C322020813900026 din data de 30.09.2008
Nr.proiect 709/2009(Sistem de canalizare-epurare ape uzate sat Pădureni, comuna Pădureni, județul Vaslui) și Nr proiect 2284/2004 (Modernizare drum de interes local DC 35 (DJ 244C) Pădureni-Ivănești în lungime de 6.733km)
Valoare proiect: 2.386.871 eur (1 Eur =3,6725 lei)
Stadiul proiectului: finalizat (PV din data de 17.06.2011)

2. „Centru de zi” pentru 30 de copii ce provin din familii aflate în dificultate- sat Pădureni, comuna Pădureni, județul Vaslui.
Sursa de finanțare: Programul de vecinătate România-Moldova 2004-2006 PHARE CBC Ro-2006/018-447.01.01.38

Nr. contract de finanțare RO2006/018-447.01.01
Nr.proiect 15/2008
Valoare proiect: 223.900 eur (1 Eur =3,6854 lei)
Stadiul proiectului: finalizat la data de 17.12.2010

3. „Sistem de colectare selectivă și transport deșeuri în comuna Pădureni, jud.Vaslui”

Sursa de finanțare: PHARE 2006 CES-schema „Investiții pentru sprijinirea sectorului public în sectoarele priritare de mediu”
Nr. contract de finanțare RO2006/018-147.04.01.04.01.06
Nr.proiect 2082/2004
Valoare proiect: 209.121 eur (1 Eur=3,8391 lei)
Stadiul proiectului: finalizat la data de 09.11.2010

4. „Modernizare drum comunal de interes local DC51 Pădureni (DJ 244C)” Davidești- Capotesti 4.122 KM, comuna Pădureni, județul Vaslui”
Sursa de finanțare: SAPARD/2004

Nr. contract de finanțare C2111013900167/29.03.2004
Nr.proiect 146/2004
Valoare proiect: 15.680.519.494 lei
Stadiul proiectului: finalizat la data de 14.12.2005

5. „Proiect integrat în comuna Pădureni” staţie tratare apă potabilă în sat Pădureni, com. Pădureni, judeţul Vaslui şi extindere reţea canalizare menajeră în sat Pădureni”, Sursa de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Rurală- FEADR

Nr. contract de finanțare c413322011213999411/29.08.2014
Nr.proiect 346/2013
Valoare proiect: 128.442 eur (1 Eur=4,4373 lei)
Stadiul proiectului: ÎN CURS data de finalizare 28.04.2016

6. „Alimentare cu apă satele Văleni și Ivănești din comuna Pădureni, jud.Vaslui. Sursa de finanțare: Programul Național de Dezvolatare Locală.”

Valoare proiect: 2.433.994,49 lei
Nr. contract de finanțare RO202715/03.04.2014
Nr.proiect 138/2006
Stadiul proiectului: ÎN CURS data de finalizare 09.12.2016

Ultima actualizare: 11:58 | 2.10.2023

Sari la conținut